0225 3600 409 6:00AM to 21:00PM

Nút bịt đầu ống HDPE

Tác giả: Administrator | 28-10-2016 | 16:12:15 | 3553 Lượt xem

Nút bịt đầu ống HDPE tại Hải Phòng

Tên sản phẩm: Nút bịt đầu ống HDPE

Công dụng: Dùng bịt các đầu ống chưa dùng; tránh đất, cát, côn trùng ... chui vào ống

Giá nút bịt đầu ống HDPE

ĐĂNG KÝ EMAIL NHẬN BÁO GIÁ TỐT